2019-08-20 Duże zwierzęta puszczy.

Projekt wystawy w technologii StereoVision3D
 

2019-04-24 Zwierzęta wodne współczesne i wymarłe.

Zwierzęta wodne.
Standardowe plansze 225X150 cm/możliwe mniejsze 150x100 cm

Deutsche Sprache: 
Heute lebende Wassertiere und ausgestorbene Seeungeheuer.
Standardplatten 225X150 cm/möglich kleiner 150x100 cm

 

2019-03-30 Prähistorische Monster: Dinosaurier, Mammuts...

/Prehistoryczne potwory: Dinozaury, Mamuty...
Deutsche Sprache: 
Standardplatten 200 X 150 cm
Język polski: 
Standardowe plansze 200 X 150 cm

 

2019-01-28 Landtiere heute leben.

/ Zwierzęta lądowe
Deutsche Sprache: Spielbretter mit den Größen 150 x 100 cm oder für große Tiere wie Bären oder Bisons 200 x 150 cm.
Język polski: Plansze o rozmiarach 150cm x 100cm lub w przypadku dużych zwierząt takich jak niedźwiedź czy żubr 200cm x 150cm.